1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak,

2) Risk değerlendirilmesinin sonuncunda, alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda, iş verene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

© 2013 - 2024, Beyaz Baret OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği | Karabük. Tüm hakları saklıdır.