1) İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması konularında rehberlik etmek,

2) Kişisel koruyucu donanomların seçimi, temin, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

3) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,

4) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meselek hastalıklarının ndenelerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,

5) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve iş verene önerileride bulunmak.

© 2013 - 2024, Beyaz Baret OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği | Karabük. Tüm hakları saklıdır.